Wanneer is een offerte bindend?

  1. Home
  2. Ondernemersgids
  3. Offertes
  4. Wanneer is een offerte bindend en wanneer niet?
2 mins leestijd

Zijn offertes bindend, en zo ja wanneer wel en wanneer niet? Daar gaan we het in dit artikel over hebben.

Er zijn twee soorten offertes en zij worden op verschillende momenten bindend. Over het algemeen worden offertes bindend als zij overeenkomsten worden. Er is wel een verschil tussen wanneer vrijblijvende offertes en offertes met een geldigheidsduur in overeenkomsten veranderen.

Inhoudsopgave

Geldigheidsduur bij een vrijblijvende offerte

Een vrijblijvende offerte heeft vaak geen geldigheidsduur. In dit geval kan de klant zelf bepalen wanneer hij akkoord gaat met de offerte. Een vrijblijvende offerte wordt een overeenkomst als beide partijen ermee akkoord gaan. U kunt altijd nog de voorwaarden van uw aanbod wijzigen of uw aanbod intrekken. Dit kan voordat de klant het aanbod heeft aanvaard maar ook direct erna. Dit moet dan wel direct nadat de offerte is geaccepteerd. Wilt u precies weten waarom, zie dan Artikel 219 lid 2 Burgerlijk Wetboek Boek 6.

Simpel vertaald: indien er een vermelding is dat het aanbod vrijblijvend is gedaan, dan kan de herroeping onmiddellijk na aanvaarding alsnog plaatsvinden. Geef daarbij dan wel de reden op waarom de offerte alsnog ingetrokken is en neem daarover contact op met de klant in kwestie.

Een vrijblijvende offerte is dus voor beide partijen niet bindend. Pas als beide partijen definitief akkoord geven wordt de offerte een overeenkomst en hiermee bindend.

Offerte met een vaste geldigheidsduur

Als een offerte wel een geldigheidsduur heeft ontstaat er meteen een overeenkomst zodra de klant binnen de geldigheidsduur met het aanbod akkoord gaat. Een offerte met een geldigheidsduur kunt u ook niet zomaar aanpassen en moet ingetrokken worden wilt u aanpassingen maken. Als de klant niet reageert binnen de geldigheidsduur dan verloopt de offerte. Gaat uw klant alsnog akkoord dan is het aan jou de keuze of de de klus accepteert of een nieuwe offerte uitbrengt.

Populaire artikelen