Privacy Statement

  1. Home
  2. Privacy Statement

Wij zijn Offerte B.V. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. In deze verklaring leest u welke gegevens wij van u, als aanvrager van een offerte via ons, gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.offerte.be (de Website) en de diensten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen u persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Jonger dan 16 jaar
Als u jonger dan 16 jaar bent, dan heb u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Persoongegevens
Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Grondslagen
We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren en verwerken, zoals wanneer u onze Website bezoekt, gebruik maakt van onze Diensten en/of als u contact met ons opneemt. Wij mogen uw gegevens verwerken om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. Voor de verwerking van een aantal gegevens hebben we een gerechtvaardigd belang.

Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
Om gebruik te maken van onze Website en Diensten kunnen wij de volgende gegevens van u nodig hebben:

Wij kunnen ook informatie van u verzamelen die niet persoonlijk is als u onze Website gebruikt, zoals:

Offerteaanvraag
De door u ingevulde gegevens in de offerteaanvraag verwerken wij om onze Dienst aan u te kunnen uitvoeren. Wij zenden uw offerteaanvraag aan maximaal vijf relevante bij ons aangesloten dienstverleners door die de door uw gezochte dienst aanbieden. Dit doen wij met het doel dat zij aan u een offerte kunnen uitbrengen.

Marktonderzoek
Het kan voorkomen dat we uw vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Wij zullen uw gegevens dan gebruiken voor het marktonderzoek. Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem. Daarnaast worden de antwoorden niet aan uw e-mailadres gekoppeld.

Nieuwsbrief
Offerte B.V. verstuurt nieuwsbrieven aan offerteaanvragers. Zo blijft u op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Uw contactgegevens gebruiken wij om u deze nieuwsbrief aan te bieden. Hiervoor hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij iedere nieuwsbrief zal een afmeldmogelijkheid worden opgenomen.

Wij zullen uw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hiermee nauw samenhangt. Zo wordt u gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Beveiliging
We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

Bewaartermijn
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Verwerkers
Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen, bijvoorbeeld: onze hosting partij. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving.

Derden
Om onze Dienst aan u te kunnen leveren, delen we uw gegevens in de offerteaanvraag met andere partijen, die geen verwerker zijn: de dienstverleners die volgens ons selectieproces u een offerte kunnen uitbrengen. Met deze partijen spreken wij af dat ze uw gegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben gekregen: het uitbrengen van een offerte aan u.

Doorgifte
Wij zullen uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens.

Links
Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookie
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestand vervolgens op, op uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze Website het apparaat later weer herkent. We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, u onze Website veilig kunt bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Wijziging van de privacy policy
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten
De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact
Offerte.be
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen
KvK-nummer: 63835746
Telefoonnummer: +32 929 808 45
E-mailadres: info@offerte.be

Maak kennis met ons team
Het team